Assyrian calendar

The Assyrian calendar (Syriac: ܣܘܼܪܓܵܕ݂ܵܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ sūrgāḏā ʾĀṯōrāyā) is a solar calendar used by modern Assyrian people.

History

Historically and also in some sources in the modern day, Assyrians dated their calendar according to the Seleucid reckoning (Syriac: ܕܝܲܘܢܵܝܹ̈ܐ d-yawnāyē, literally "of the Greeks"), beginning on the first day of Tešrīn Qḏīm in 312 BC.

The modern Assyrian calendar, however, uses a different reckoning: 4750 BC was set as its first year in the 1950s, based on a series of articles published in the Assyrian nationalist magazine Gilgamesh; the first came in 1952 and written by Nimrod Simono and dealt with the Akitu festival, then an article by Jean Alkhas in 1955 (April, issue 34) fixed the year 4750 BC as the starting point. Alkhas referenced his information to a French archaeologist, whom he did not name, as stating that a cuneiform tablet dating to 4750 BC mentioned the year of the calming of the great flood and beginning of life.

New year

The year begins with the first sight of Spring. In the Julian calendar, the vernal equinox moved gradually away from 21 March. The Gregorian calendar reform restored the vernal equinox to its original date, but since the festival was by now tied to the date, not the astronomical event, Kha b-Nisan remains fixed at 21 March in the Julian reckoning, corresponding to 1 April in the Gregorian calendar. and the calendar adopted by the ancient Assyrians had the month "Nisan" at the beginning of the calendar lending to the term "Kha b-Nisan", or the "first of Nisan".

Months

Assyrian calendar
Season Syriac Transliteration Arabic equivalent Hebrew equivalent Julian/Gregorian equivalent
Spring ܐܵܕܲܪ ʾĀḏar آذَار (ʾĀḏār) אֲדָר (ʾĂḏār) March
ܢܝܼܣܵܢ Nīsān نَيْسَان (Naysān) נִיסָן‎ (Nīsān) April
ܐܝܼܵܪ ʾĪyār أَيَّار (ʾAyyār) אִיָּר (ʾĪyyār) May
Summer ܚܙܝܼܪܵܢ Ḥzīrān حَزِيرَان (Ḥazīrān) סִיוָן (Sīwān) June
ܬܲܡܘܼܙ Tammūz تَمُّوز (Tammūz) תַּמּוּז (Tammūz) July
ܐܵܒ\ܛܲܒܵܚ ʾĀb/Ṭabbāḥ آب (ʾĀb) אָב (ʾĀḇ) August
Autumn ܐܝܼܠܘܼܠ ʾĪlūl أَيْلُول (ʾAylūl) אֱלוּל (ʾĔlūl) September
ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ Tešrīn Qḏīm تِشْرِين ٱلْأَوَّل (Tišrīn al-ʾAwwal) תִּשׁרִי‎ (Tišrī) October
ܬܸܫܪܝܼܢ ܒ Tešrīn [ʾ]Ḥrāy تِشْرِين ٱلثَّانِي (Tišrīn aṯ-Ṯānī) מַרְחֶשְׁוָן (Marḥešwān) November
Winter ܟܵܢܘܿܢ ܐ Kānōn Qḏīm كَانُون ٱلْأَوَّل (Kānūn al-ʾAwwal) כִּסְלֵו (Kislēw) December
ܟܵܢܘܿܢ ܒ Kānōn [ʾ]Ḥrāy كَانُون ٱلثَّانِي (Kānūn aṯ-Ṯānī) טֵבֵת (Ṭēḇēṯ) January
ܫܒ݂ܵܛ Šḇāṭ شُبَاط (Šubāṭ) שְׁבָט (Šḇāṭ) February

See also


This page was last updated at 2023-08-27 13:21 UTC. Update now. View original page.

All our content comes from Wikipedia and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.


Top

If mathematical, chemical, physical and other formulas are not displayed correctly on this page, please useFirefox or Safari