Georgian calendar

The Georgian calendar (Georgian: ქართული კალენდარი) is the ancient or modern calendar of Georgia.

Though Georgia now uses the modern Gregorian calendar, the old names corresponding to the months are still used.

Old month names

Month Georgian name Transliteration Meaning
January აპნისი Ap'nisi Month of Waters
February სურწყუნისი Surts'q'unisi Month of Divine Waters
March მირკანი Mirk'ani Month of Mithras
April იგრიკა Igrik'a Month of the Sun
May ვარდობისთვე Vardobistve Month of Roses
June თიბათვე Tibatve Month of Mowing
July მკათათვე Mk'atatve Month of Reaping
August მარიამობისთვე Mariamobistve Month of Virgin Mary
September ახალწლისა ენკენისთვე Akhalts'lisa Enk'enistve Month of New Year
October ღვინობისთვე Ghvinobistve Month of Wine
November გიორგობისთვე Giorgobistve Month of Saint George
December ქრისტეშობისთვე Krist'eshobistve Month of Christmas

^* New Year in ancient Georgia started from September.

Modern month names

Month Georgian name Transliteration
January იანვარი Ianvari
February თებერვალი Tebervali
March მარტი Mart'i
April აპრილი Ap'rili
May მაისი Maisi
June ივნისი Ivnisi
July ივლისი Ivlisi
August აგვისტო Agvist'o
September სექტემბერი Sekt'emberi
October ოქტომბერი Okt'omberi
November ნოემბერი Noemberi
December დეკემბერი Dek'emberi

See also


This page was last updated at 2023-09-07 11:06 UTC. Update now. View original page.

All our content comes from Wikipedia and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.


Top

If mathematical, chemical, physical and other formulas are not displayed correctly on this page, please useFirefox or Safari